Objectius

Crear una xarxa de voluntariat juvenil estable.
Cooperació Internacional té com a missió promoure un desenrotllament humà d’acord amb la dignitat de les persones i crear llits de participació social per als jóvens en l’ajuda als més necessitats per mitjà d’un compromís estable de servici, amb una mentalitat oberta que siga capaç d’ensenyar i aprendre dels altres. L’entitat considera que "una actitud solidària de hui construirà una societat millor en el futur”.

Formar els voluntaris.

  • Presencial: Una vegada al mes s’impartirà formació bàsica i específica (per especialistes de l’àrea).
  • Online: Una vegada al mes enviament formació (articles, notícies, promoure vídeo i biblioteca…) per mail.
  • Certificación: La formación se certificará. Sólo se pueden faltar a dos sesiones.

Participación de los voluntarios y las voluntarias: Se les enviará una encuesta sobre las necesidades de formación que se encuentran en su día a día. Será una pregunta obligada en el seguimiento a los voluntarios.

Li’ls comunicarà la possibilitat de participació en altres activitats de CI com les campanyes especials.

Incidir en col·lectius en risc d’exclusió social
Personas mayores, personas sin hogar e inmigrantes, personas con discapacidad, niños de colectivos desfavorecidos y mujeres en riesgo de exclusión.

Per a aconseguir este objectiu Cooperació Internacional ha desenrotllat dos vies paral·leles d’actuació que perseguixen propiciar en la joventut valenciana actituds de respecte i tolerància cap a la diversitat, fent especial insistència en la igualtat de gènere. Volem també potenciar habilitats personals participatives i de lideratge, i suscitar hàbits de responsabilitat, esforç i compromís amb els col·lectius desfavorits.