Objetius

Recolzar les famílies que tinguen escassetat de recursos, pintant i arreglant els seus llars per a millorar la seua habitabilitat.