Objetiu

Programa d’activitats de sensibilització dirigit als centres educatius de la Comunitat Valenciana. Totes estes activitats són un espai de trobada i intercanvi per a poder reflexionar i debatre sobre les diferents iniciatives que posar en marxa per a evitar la pobresa i l’exclusió social i fomentar el voluntariat, i d’esta manera fomentar una actitud activa enfront de qualsevol tipus de discriminació