REGLAMENTE

ARTICLE 1º – Organització i Denominació

Cooperació Internacional ONG en col·laboració el CM Albalat, organitzen el dia 21 d’abril de 2018 la primera “5K Solidària RUNNING FOROTHERS” en benefici del Project École Senegal.

ARTICLE 2º – Data i horaris

L’eixida tindrà lloc el dissabte 21 de març sota el Pont de la Peineta a les 10:00 hores.

ARTICLE 3º – Inscripcions

Inscripcions a través de Tiquet Run fins al 20 d’abril. El preu de la inscripció serà de 6 euros. Existirà la possibilitat d’inscriure’s el dia de la prova.

Amb el Dorsal nombre 0 pots realitzar el teu donatiu sense participar en la carrera, en el següent número de compte:

ÉS75 2100 0700 1702 0163 4639 – La Caixa

ARTICLE 4º – Recaptació

El Projet ècole Senegal és una iniciativa d’un grup d’estudiants universitaris i joves professionals que, recolzats en Cooperació Internacional ONG, pretenen dedicar part del seu temps a una activitat de caràcter social i humanitari.

Un dels objectius és despertar en els voluntaris un vertader esperit de solidaritat, per mitjà de l’engegada d’un projecte social en regions de gran manca material i humana.

A més, vol promoure una millora en la situació educacional d’una població d’escassos recursos materials. Es tracta, per tant, d’entrar en contacte amb la realitat de l’Àfrica occidental. El voluntariat realitzat allí constarà de tres accions:

Treball de reconstrucció de l’École René Coly de Bignona.
Voluntariat social: Escola d’estiu amb classes d’espanyol i anglès, jocs i esports amb els xiquets de l’escola.
Farmaciola mèdica: Consulta diària i cures bàsiques a la població per part d’un metge i tres estudiants de medicina.
ARTICLE 5º – Caràcter de la prova

La carrera mesurarà 5.000 m. És una prova esportiva de caràcter popular i amb un objectiu totalment solidari.

ARTICLE 6º – Participació i categories

Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma.

Hi haurà dues categories. L’absoluta amb un total de 6 premis. Tres primers premis per a les tres primeres classificades, i tres primers premis per als primers classificats. En categoria infantil es lliuraran tres premis als primers classificats.

La categoria infantil estarà composta per aquells nascuts des del 2011 d’ara endavant. Transcorrerà per un circuit tancat i vigilat en tot moment per l’organització de la prova. El recorregut serà d’anada i volta entre el Pont de Calatrava i el Pont de les Flors. Els  participants  podran  realitzar  la  prova acompanyats d’un adult.

ARTICLE 7º – Distàncies i recorregut

La prova general té una distància aproximada de 5.000m. transcorre pel jardí del Turia. Consistent en un recorregut circular amb inici i finalització en el Pont de la Peineta. És un circuit obert i degudament senyalitzat i hi haurà personal de l’organització en les possibles interseccions per a evitar confusions.

En les categories infantils, els circuits s’adaptaran a les edats dels participants. Tindrà una distància aproximada de 750 m. El recorregut serà d’anada i volta entre el Pont de Calatrava i el Pont de les Flors.

El recorregut està pensat per a poder ser caminat. És un recorregut d’aproximadament 5 quilòmetres. La marxa comença i acaba sota el pont de la Peineta. Considerem que és una zona àmplia i diàfana on poder ajuntar-nos sense entorpir als altres vianants. Des d’allí eixirem per la marge dreta cap a la ciutat de les Arts i les Ciències i donarem mitja volta just abans d’arribar al pont de  l’Assut d’Or per a tornar per la marge esquerra i acabar una altra vegada sota el pont de la Peineta.

ARTICULE 8º – Retirada de dorsal

Els dorsals podran retirar-se el dia de la prova en el stand que organitzarem sota el Pont de la Peineta. Preguem acudisquen amb antelació a la retirada del mateix. A partir de les 9:50h., no sé lliuraran dorsals. Per a la retirada dels dorsals caldrà presentar el D.N.I. o fotocòpia del mateix.

ARTICULE 9º – Lliurament de borsa del corredor

Tots els participants rebran com a obsequi una samarreta commemorativa de l’esdeveniment i algun obsequi per determinar.

ARTICLE 10º – Guardarropía

Comptarem amb servei de guardarropía.

ARTICLE 11º – Desqualificacions

Seran automàticament desqualificats els corredors que:

No realitzen el recorregut complet.
No porten dorsal ben visible en el pit durant el recorregut, ho manipulen i/o ho cedisca a un altre.
Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor.
No atenguen a les instruccions de l’Organització.
Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció als premis.
ARTICLE 12º – A tenir en compte

El Comitè organitzador es reserva el dret a la interpretació dels articles, podent establir, modificar o suprimir noves normes.

Inscripcions a través de Tiquet Run fins al 20 d’abril. El preu de la inscripció serà de 6 euros. Existirà la possibilitat d’inscriure’s el dia de la prova.

https://www.carreraspopulares.com/carrera/5k-solidaria-running-for-others

Amb el Dorsal nombre 0 pots realitzar el teu donatiu sense participar en la carrera, en el següent número de compte:

ÉS75 2100 0700 1702 0163 4639 – La Caixa

2018

MASCULINA

 1. Manuel García 18.05
 2. Pepe Martí 18.40
 3. David Cuesta 19.30

FEMENINA

 1. Soraya Camarreño 22.22
 2. Marisol de la Morena 24.27
 3. Carmen Rosa Valls 25.07

 

Menores de 18

MASCULINA

 1. Álvaro Regadera 20.30
 2. Nacho Villar 22.10
 3. Jesús Gil 27.45

FEMENINA

 1. Lidia Villavicencio 34.40
 2. Alejandra Romero 25.49
 3. Yimiao Zhou 36.40

 

750 metros – Menores de 13

 1. Erika Roca
 2. Rocío Regadera
 3. Elena López

 

 1. Santiago Regadera

300 metros – Menores de 7 años

 1. Andrea Roca
 2. Adrián Segura
 3. Xavi Fuertes
 4. Héctor Gutiérrez
 5. Marco Alonso

2017

 1. Luis Félix Martínez 17.19
 2. Guillermo Guijarro 17.23
 3. Andrés Aparicio

 

 1. Maribel García
 2. Alejandra Martínez
 3. Marisol de la Morena